Overzicht methode

Doelgroep Beginners tot halfgevorderden.

Kenmerken:

 • nieuwe editie van de succesvolle, driedelige methode Fairway
 • nieuwe lay-out van het tekst-/werkboek
 • geactualiseerde teksten en foto’s
 • extra grammaticaoefeningen direct na de uitleg
 • levendige lessen waarbij de cursist in het middelpunt staat
 • duidelijke structuur
 • zekerheid door middel van veel herhaling
 • overzichtelijk aanbod van nieuw taalmateriaal
 • actuele weergave van de Engelssprekende wereld
 • geïntegreerd tekst-/werkboek inclusief mp3’s

Fairway new is de nieuwe editie van de succesvolle methode Fairway. De lay-out van Fairway new is aangepast aan de huidige tijd met frisse kleuren en nieuwe foto’s. Veel illustraties zijn vervangen door duidelijke foto’s. De teksten zijn geactualiseerd en er zijn extra oefeningen toegevoegd. In elke Grammar Box volgt na de uitleg meteen een oefening. Het onderdeel Reading for fun is in Fairway new opgenomen in het tekstboekgedeelte, zodat het in de les geïntegreerd kan worden. In het werkboekgedeelte zijn Key Words opgenomen met de belangrijkste woorden uit de unit. Er is ruimte opengelaten om de vertaling in te vullen. Na elke drie units volgt een Review unit met oefeningen voor in de les en spelletjes.

Fairway new laat de cursist op een rustige en onderhoudende wijze kennis maken met de Engelse taal. De methode leidt in drie delen naar niveau B1 van het Europees Referentiekader.

Fairway new gaat uit van drie pijlers: clarity, security en success.

 • Clarity door de duidelijke structuur van de units. Nieuw taalmateriaal wordt overzichtelijk gepresenteerd door middel van speech bubbles (taalhandelingen). Grammatica wordt overzichtelijk gepresenteerd in een groen kader en er staan duidelijke infokaders met tips, verwijzingen en woordenschat.
 • Security door herhaling bij elke nieuwe stap, veel oefeningen en Self-checks.
 • Success doordat de cursisten snel resultaat zien. De mondelinge communicatie wordt bevorderd door veel opdrachten in tweetallen of in groepjes.

Het tekst-/werkboek van Fairway new 1, 2 en 3 bestaat uit 14 units, een Welcome-hoofdstuk aan het begin en een See You-hoofdstuk aan het einde. Elke unit heeft een bepaald thema (bijvoorbeeld: At a hotel, Shopping, Sightseeing, Going out) en bestaat uit twee delen, A en B.

Elk deel biedt genoeg materiaal voor een les van 90 minuten. Na elk deel volgt een oefengedeelte van twee pagina’s, herkenbaar aan de ruitjesachtergrond. Deze pagina’s zijn zeer geschikt om thuis te oefenen. Ze bevatten opdrachten voor het oefenen van de woordenschat, taalhandelingen, grammatica, schrijf- en leesvaardigheid.

Na de units 3, 6, 9, 12 en 14 volgt een dubbele pagina Review met oefeningen voor in de les en spelletjes. De unit eindigt met een korte oefening om de voortgang te controleren.

Een Self-check na elke drie units staat op deze website. De Self-check bestaat uit meerkeuzevragen en kan zelfstandig door de cursist gemaakt worden. Achterin staat een afsluitende checklist gebaseerd op niveau A1, A2 of B1 van het Europees Referentiekader.

Bij elk deel van Fairway new horen mp3’s met alle luisteroefeningen.

Bij elk deel van Fairway new hoort ook een handleiding voor docenten.
De handleiding is Engelstalig en geeft aanwijzingen voor het gebruik van het tekst-/werkboek, didactische aanwijzingen bij de lessen, oplossingen van alle oefeningen uit het tekstboekgedeelte, extra oefeningen en extra kopieerbaar materiaal.

Gratis exemplaar

Er bestaat de mogelijkheid om, als taaldocent, een beoordelings- of gebruikersexemplaar aan te vragen. Ga hiervoor naar intertaal.nl

Reacties zijn gesloten.